Centrum voor Thanatologie

Het Centrum voor Thanatologie is onderdeel van de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het centrum richt zich op de wetenschappelijke studie van de omgang met en voorstellingen over sterven, dood en rouw. Daarnaast voorziet het centrum op het terrein van de thanatologie in de mogelijkheid tot opdrachtonderzoek, scholing en advisering.

Website CvT