Over dit project

Het taboe op spreken over sterven en dood lijkt in Nederland langzaamaan geslecht. Dat is ook nodig daar we geacht worden de regie over leven en sterven zo lang mogelijk in eigen hand te houden. Nadenken en praten over de laatste levensfase wordt vooral actief gestimuleerd wanneer iemand oud en/of ernstig ziek is, en is sterk gericht op hoe te sterven. Gesprekken over de dood krijgen dan voornamelijk vorm rond medische en ethische vraagstukken; er moet bijvoorbeeld gesproken worden over palliatieve zorg en de mogelijkheid tot euthanasie. Het zijn noodzakelijke en onvermijdelijke overwegingen maar het zorgt er ook voor dat het denken over de eigen dood en die van een dierbare naaste een sterk medisch, juridisch en vaak ook financieel karakter krijgt.

Ook al is de dood een universeel gegeven, de manier waarop we er mee omgaan is divers en veranderlijk, zeker wanneer vaste (religieuze) kaders wegvallen. Die diversiteit en dynamiek maakt de dood voor velen een ongrijpbaar en ingewikkeld onderwerp.

Het foto-project ‘Sta Eens Stil Bij De Dood’ wil laten zien hoe er bij de dood wordt stilgestaan en daarmee eens stilstaan bij de dood stimuleren. Het komende jaar reizen we door Nederland om doodquotes te verzamelen en te verbeelden – om zo te komen tot een moza├»ek van gedachten rond de dood.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de valorisatiebeurs 2014 die door de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschap – Radboud Universiteit Nijmegen – is toegekend aan dr. Claudia Venhorst.